Araştırma Alanları

Bölümümüzün güncel arastirma alanlari söyledir:

Modelleme ve Optimizasyon

 • Lojistik Sistem Tasarimi
 • Tesis Yerseçimi ve Dagitim Sistemleri
 • Ana Dagitim Üssü Yerseçimi
 • Tehlikeli Madde Tasimaciligi
 • Belirsizlikte Optimizasyon
 • Gürbüz Eniyileme

Optimizasyon Teorisi ve Matematiksel Programlama

 • Dogrusal ve Dogrusal Olmayan Eniyileme
 • Kombinatoryal ve Tamsayili Eniyileme
 • Cizge Teorisi ve Serimlerde Eniyileme
 • Büyük Ölçekli Eniyileme

Rassal Sistemler ve Benzetim

 • Kuyruk Modelleri
 • Bakim
 • Güvenilirlik ve Envanter Kontrol
 • Benzetim

Istatistik

 • Rassal Sistemlerde Tahmin Metodlari
 • Parametrik Olmayan Analiz
 • Bayes Metodlari
 • Sansürlü ve Budanmis Verilerin Analizi

Üretim Sistemleri

 • Büyük Ölçekli Üretim Sistemlerinin Hiyerarsik Planlamasi
 • Ileri Üretim Teknolojileri
 • Esnek Üretim Sistemleri
 • Hücresel Üretim Sistemleri
 • Makina Çizelgeleme
 • Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
 • FMS’de Üretim Kontrol Stratejileri
 • Global Üretim Stratejilerinde Analitik Modeller
 • Üretim Sistemlerinin Performans Ölçümü
 • Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
 • Yapay Sinir Aglari Uygulamalari

Öğretim Üyelerimizin Araştırma Alanları

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram