Eğitim Amaçları

Endüstri Mühendisligi programımızın eğitim amaçları şöyle tanımlanmıştır:

  1. Mezunlarımız, analitik düşünce ve sistem düşüncesi gibi endüstri mühendisliği bilgi ve becerilerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözeceklerdir.
  2. Mezunlarımız, üretim ve servis sektorlerinde , sistemlerin analizi, tasarımı, uygulama ve geliştirilmesi gibi çalışmalara aktif olarak katılacaklardır.
  3. Mezunlarımız lisansüstü derece programlarına katılacak veya profesyonel gelişimlerine çalıştaylar, eğitim programları, sertifika programları ya da bağımsız çalışmalarla devam edeceklerdir.