Eğitim Amaçları

Endüstri Mühendisligi programımızın eğitim amaçları şöyle tanımlanmıştır:

  1. Mezunlarımız, bütüncül sistem düşüncesi çerçevesinde, risk ve belirsizlik barındıran ortamlarda, modelleme, optimizasyon, ve hesaplama bilgi ve becerilerini uygulayarak karar almayı gerektiren kendi alanlarındaki problemleri çözeceklerdir.
  2. Mezunlarımız, üretim ve servis sektorlerinde, sistemlerin analizi, tasarımı, uygulama ve geliştirilmesi gibi çalışmalara kişisel veya bir takımın üyesi olarak aktif biçimde katılacaklardır.
  3. Mezunlarımız, çakışan hedefler barındıran güncel toplumsal problemlere katkı sağlayabileceklerdir.
  4. Mezunlarımız lisansüstü derece programlarına katılacak veya profesyonel gelişimlerine çalıştaylar, eğitim programları, sertifika programları ya da bağımsız çalışmalarla devam edeceklerdir.
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram