Lisansüstü Programı

Lisansüstü programlarımızın hedefi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusunda bilimsel araştırma yapmanın yanı sıra öğrencilere ileride yapacakları araştırmalar için de sağlam bir temel oluşturmaktır.