Üniversite-Sanayii İşbirliği Programı 23 yıldır başarıyla sürüyor
Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü 1994 yılında Üniversite-Endüstri İşbirliği adı altında önemli bir program başlattı. Programın ana hedefi son sınıf öğrencilerine kapsamlı ve derinlikli bir mesleki deneyimkazandırmaktı. Bunun başarılı olabilmesi için üzerinde çalışılacak problemlerin gerçek hayattan gelenproblemler olması gerekiyordu. Bu amaca yönelik olarak 1994’ten beri Endüstri Mühendisliği Bölümü her yılseçkin endüstriyel kuruluşlarla görüşerek, o kuruluşta gündeme girmiş olan ve çözüm bekleyen gerçekproblemlerin firma yetkililerince tespit edilmesini sağlamakta ve bu problemleri son sınıf öğrencilerindenoluşmuş 4-6 kişilik proje takımlarına proje olarak vermektedir. Öğrenciler problemi tam olarak anlamak veanaliz edebilmek için bir çok kere firmaya giderek problemi yerinde incelemektedir. Bu ziyaretlerde firma tarafından atanmış yetkili bir kişi, yerinde gözlem ve saha çalışmalarının yapılmasında veya gerekli personelile görüşmelerin yapılmasında öğrencilere yardımcı olmaktadır. Aylar süren çalışmalar sırasında öğrenciekipleri literatürden ve firmada yerinde yapılan çalışmalardan elde ettikleri bulguları değerlendirerek özgünve yüksek nitelikli çözümler üretmektedir. Örneğin, 2007 yılında yapılan projelerden sadece bir tanesinin birimalat firmasına sağladığı yarar 710 bin dolar olmuştur. Geçmiş yıllarda yapılan bu projelerden örneklersitemizde yer almaktadir. Bu örneklerEndüstri Mühendisliği Nedirsorusuna da iyi bir yanıtoluşturmaktadır.

Bilkent Endüstri Mühendisliği 1995 yılında Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) adlıkuruluş tarafından değerlendirildi ve akredite eşdeğerliği aldı. Türkiye’de akredite eşdeğerliği alan ilk endüstri mühendisliği bölümü olması itibariyle bir ilke imza attı. 6 yılda bir yenilenmesi gereken akreditasyoneşdeğerliği 2002 yılında yeniden ABET’in inceleme ve değerlendirmesine tabi tutuldu ve akreditasyoneşdeğerliği ikinci kez alındı. Gönderilen değerlendirme raporunda Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün ABET kriterlerinin birçoğunu üstün başarıyla sağladığı belirtildi.

* ABET, ABD dışındaki mühendislik programlarına sadece akredite eşdeğerliği vermektedir.

http://www.abet.org