Araştırma Alanları

Bölümümüzün güncel arastirma alanlari söyledir:

Modelleme ve Optimizasyon
Lojistik Sistem Tasarimi
Tesis Yerseçimi ve Dagitim Sistemleri
Ana Dagitim Üssü Yerseçimi
Tehlikeli Madde Tasimaciligi
Belirsizlikte Optimizasyon
Gürbüz Eniyileme

Optimizasyon Teorisi ve Matematiksel Programlama
Dogrusal ve Dogrusal Olmayan Eniyileme
Kombinatoryal ve Tamsayili Eniyileme
Cizge Teorisi ve Serimlerde Eniyileme
Büyük Ölçekli Eniyileme

Rassal Sistemler ve Benzetim
Kuyruk Modelleri
Bakim
Güvenilirlik ve Envanter Kontrol
Benzetim

Istatistik
Rassal Sistemlerde Tahmin Metodlari
Parametrik Olmayan Analiz
Bayes Metodlari
Sansürlü ve Budanmis Verilerin Analizi

Üretim Sistemleri
Büyük Ölçekli Üretim Sistemlerinin Hiyerarsik Planlamasi
Ileri Üretim Teknolojileri
Esnek Üretim Sistemleri
Hücresel Üretim Sistemleri
Makina Çizelgeleme
Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
FMS’de Üretim Kontrol Stratejileri
Global Üretim Stratejilerinde Analitik Modeller
Üretim Sistemlerinin Performans Ölçümü
Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
Yapay Sinir Aglari Uygulamalari

 

Öğretim Üyelerimizin Araştırma Alanları